Згода користувача

 

Ця Згода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту «Громадський проект»    (далі - «Сайт»), а також умови подання проектів Авторами, за яких їхні проекти можуть брати участь в голосуванні і бути в подальшому реалізовані за рахунок міського бюджету згідно рішення Маріупольської міської ради «Про затвердження положення про громадський бюджет м.Маріуполя» від 28.02.2018 №7/28-2437(далі за текстом – Положення).

 

1. Основні терміни та визначення понять.

1.1. Громадський бюджет (бюджет участі) – це частина бюджету міста Маріуполя, з якого здійснюється фінансування заходів та виконання робіт, визначених безпосередньо членами територіальної громади шляхом проведення конкурсу та оформлених відповідно до проектних пропозицій, які стали переможцями конкурсу. Обсяг громадського бюджету визначається щорічно згідно з рішенням міської ради про міський бюджет на відповідний рік.

1.2. Користувач сайту - будь-який відвідувач сайту.

1.2.1. Автор проекту – користувач сайту, член територіальної громади, дієздатний громадянин України віком від 18 років, який у порядку, визначеним цим Положенням, підготував та подав проект для фінансування з громадського бюджету.

1.2.2. Голосуючий - користувач сайту, член територіальної громади, дієздатний громадянин України віком від 18 років, який у порядку, визначеним цим Положенням,  який прагне віддати свій голос за проект в будь-якій формі (за допомогою електронної системи або проголосувавши на місці у Центрі надання адміністративних послуг м.Маріуполя).

1.3. Член територіальної громади міста Маріуполя – особа, що постійно проживає у межах міста та відповідає одному із таких критеріїв:

- місце проживання особи зареєстровано у м. Маріуполь, що підтверджується паспортом або витягом з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

- особа навчається у м. Маріуполь, що підтверджується студентським квитком;

- військовослужбовці, що проходять військову чи альтернативну службу у м. Маріуполь, що підтверджується відповідною довідкою;

- тимчасово переміщена особа, що підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи у м. Маріуполь.

1.4. Проект – план дій, комплекс робіт, задум, ідея, викладені в описаному вигляді з відповідним обґрунтуванням, приблизними розрахунками витрат, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації за рахунок коштів громадського бюджету м. Маріуполя.

1.4.1. Малі проекти – це проекти вуличного, квартального, районного значення, загальна вартість реалізації яких становить від 20 000,00 грн. до 200 000,00 грн. (без врахування проектно-кошторисної документації). На такі проекти виділяється 60% загального обсягу громадського бюджету м. Маріуполя, які рівномірно розподіляються по районах міста (15% загального обсягу громадського бюджету м. Маріуполя на кожен район).

1.4.2. Великі проекти – це проекти міжрайонного, загальноміського значення, загальна вартість реалізації яких становить від 200 000,01 грн. до 500 000,00 грн. (без врахування проектно-кошторисної документації). На такі проекти виділяється 40% загального обсягу громадського бюджету м. Маріуполя.

1.5. Е-сервіс «Громадський бюджет м. Маріуполя» – це онлайн сервіс, який дозволяє брати участь у подачі проектів та голосуванні за них, у рамках громадського бюджету м. Маріуполя, використовуючи BankID, електронно-цифровий підпис або інший метод ідентифікації, згідно з цим положенням.

1.6. Оператор (адміністратор) - співробітник Центру надання адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг Маріупольської міської ради, в обов'язки якого входить введення проектів і голосів, поданих в друкованому вигляді.

1.7. Модератор - відповідальний за систему співробітник Департаменту з питань економіки  Маріупольської міської ради, що володіє максимальними правами доступу в е-сервісі «Громадський бюджет м. Маріуполя».

1.8. Головні розпорядники коштів – бюджетні установи в особі їх керівників, які відповідно до ст. 22 Бюджетного кодексу України отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проектів-переможців.

1.9. Експертна рада – робочий орган, який створюється розпорядженням міського голови на період реалізації громадського бюджету на відповідний бюджетний рік, члени якого координують виконання основних заходів, завдань щодо впровадження та функціонування громадського бюджету міста Маріуполя, визначеним цим Положенням.

       До складу Експертної ради входять не менше 9 членів, до яких входять представники громадських об’єднань, депутатських фракцій, службовців виконавчих органів Маріупольської міської ради з дотриманням кількості 3/3/3 від кожної групи учасників.

Засідання Експертної ради проводиться за необхідністю згідно з цим положенням та може бути ініційовано модератором або головою Експертної ради.

Всі спірні питання, які виникають протягом реалізації «Громадського бюджету» на всіх етапах, вирішуються Експертною радою колегіально шляхом відкритого голосування. За наявності рівної кількості голосів «за» і «проти» голос голови Експертної ради є вирішальним.

Засідання Експертної ради є правомочним, якщо у ньому беруть участь більше половини членів від затвердженого складу.

Основними завданнями експертної ради є:

- здійснення діяльності щодо загальної організації та супроводження громадських ініціатив (бюджету участі) до формування рейтингу проектів. 

- підрахунок голосів, відданих за проекти громадського бюджету;

- сприяння у забезпеченні інформаційної та організаційної підтримки авторів проектів;

- розгляд спірних ситуацій, що виникають у процесі реалізації громадського бюджету при розгляді проектів за зверненнями авторів проектів (або власної ініціативи);

- сприяння у проведенні експертизи проектів перед винесенням на голосування;

- здійснення інших завдань, що сприятимуть реалізації громадського бюджету.

Включення до складу Експертної ради представників громадських об’єднань здійснюється після оголошення конкурсу та відкритого голосування на офіційному сайті Маріупольської міської ради. У разі подання 3 або менше заявок від представників громадських об’єднань, вони включаються до складу Експертної ради автоматично. Для включення до складу Експертної ради представнику громадського об’єднання необхідно надати до Маріупольської міської ради заповнену заяву (додаток 12) до якої додати:

1) для голови громадської організації: копію паспорту; копію свідоцтва про реєстрацію громадської організації;

2) для представника громадської організації: копію паспорту; копію свідоцтва про реєстрацію громадської організації; копію гарантійного листу за підписом голови громадської організації про повноваження щодо представництва громадської організації.

1.10. Уповноважений виконавчий орган (далі – Департамент з питань економіки міської ради) – це виконавчий орган Маріупольської міської ради, якому рішенням міської ради надані повноваження, права та визначені обов’язки з реалізації проектів громадського бюджету.

 

2. Загальні положення.

2.1. Фінансування громадського бюджету м. Маріуполя проводиться за рахунок коштів міського бюджету м. Маріуполя.

2.2. Загальний обсяг громадського бюджету м. Маріуполя становить до 1,0% від затвердженого розміру видатків бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету міста Маріуполя на відповідний бюджетний рік, але не менше 7,0 млн. грн. До складу виділених коштів входять витрати реалізацію та на розробку проектно-кошторисної документації.

Міська рада протягом року може збільшити обсяги фінансування громадського бюджету м. Маріуполь виключно в межах удорожчання робіт, товарів  та послуг з реалізації проектів-переможців на поточний бюджетний рік.

2.3. За рахунок коштів громадського бюджету м. Маріуполя фінансуються проекти, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного періоду.

2.4. У разі, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до власності територіальної громади м. Маріуполь.

2.5. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету  м. Маріуполя, повинні бути спрямовані на покращення інфраструктури міста і стосуватись лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності (наприклад, вулиці, парку, дороги, спортивного чи дитячого майданчика, установи: школи, поліклініки, дитячого садочку тощо), або загальноміських заходів.

2.6. Проекти, які включають у собі закупівлю обладнання для комунальних установ, можуть передбачати проведення внутрішніх ремонтних робіт, якщо вартість цих робіт становить менше 10% кошторису проекту.

2.7. В рамках громадського бюджету м. Маріуполя не фінансуються проекти, які:

- суперечать чинному законодавству України; напрямкам діяльності, визначеним міськими комплексними, цільовими та галузевими програмами;

- передбачають виключно розробку проектної документації;

- реалізація яких передбачає залучення додаткової штатної чисельності до штату бюджетної установи та постійного її утримання за рахунок коштів міського бюджету;

- носять фрагментарний характер (виконання одного з елементів (кроків) завдання в майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів);

- мають бути реалізовані на території поза межами компетенції міської ради;

- суперечать діючим програмам міста або дублюють заплановані заходи розпорядників бюджетних коштів, які передбачені цими програмами протягом двох років від дати подання проекту.

 

3. Е-сервіс «Громадський бюджет м. Маріуполя».

3.1. Е-сервіс створюється для забезпечення автоматизації усіх етапів «Громадський бюджет м. Маріуполя»; посилання на е-сервіс розміщується на офіційному веб-сайті Маріупольської міської ради (www.mariupolrada.gov.ua) у спеціально створеній рубриці «Громадський бюджет м. Маріуполя» та розміщується на інформаційних стендах в районних адміністраціях міської ради.

3.2. Відповідальними за організацію технічної підтримки роботи е-сервісу «Громадський бюджет м. Маріуполя», який діє за адресою pb.mariupolrada.gov.ua, є Департамент інформаційних технологій Маріупольської міської ради; за модерування - Департамент з питань економіки Маріупольської міської ради.

3.3. Е-сервіс є загальнодоступним та містить можливість створення власних кабінетів авторами проекту.

3.4. Е-сервіс дозволяє відслідковувати статуси розгляду, голосування та реалізації проектів на сторінках відповідних проектів.

3.5. Е-сервіс дозволяє повідомляти авторів проектів про будь-які зміни, пов’язані з розглядом та реалізацією поданих  ними проектів електронною поштою.

3.6. Е-сервіс здійснює підрахунок голосів, на підставі якого визначаються проекти-переможці.

3.7. Е-сервіс дозволяє звітувати про розгляд і реалізацію проектів відповідними виконавчими органами міської ради.

 

4. Порядок подання проектів.

4.1. Подаючи проект на реалізацію у рамках громадського бюджету м. Маріуполя, його автор засвідчує свою згоду на вільне використання Маріупольською міською радою цього проекту, ідеї, у тому числі поза межами реалізації громадського бюджету м. Маріуполя.

4.2. Проект подається автором в електронному (в е-сервісі) або паперовому вигляді.

Для подання проекту у паперовому вигляді, автору необхідно заповнити бланк-заяву за формою згідно додатку 1 до цього Положення та додати перелік осіб (додаток 1 до бланку-заяви), які відповідають критеріям, визначеним у підпунктах 1.2.-1.3. цього Положення, які підтримують реалізацію цього проекту:

1) у разі подання малого проекту - необхідно подати список з 25 таких осіб з їх підписами;

2) у разі подання великого проекту - необхідно подати список з 50 таких осіб з їх підписами.

Якщо в проекті локація земельної ділянки чи об’єкту не відноситься до конкретної адреси, автору проекту необхідно додати схематичну карту з розташуванням та приблизною площею об’єкту.

4.3. Кожен автор проекту може подати не більше одного малого та одного великого проекту на один календарний рік.

4.4. Проектні пропозиції мають відповідати наступним критеріям:

1) одна заявка - один проект або загальноміський захід;

2) об’єкт загального користування (загальнодоступний);

3) узгодженість мети та результату;

4) можливість реалізації протягом бюджетного року;

5) орієнтовний бюджет проекту, розрахований автором, включає усі витрати (розробка проектної документації; закупівля сировини, матеріалів, комплектуючих та інших витрат, необхідних для реалізації проекту), окрім витрат на розробку проектно-кошторисної документації;

6) при формуванні проектів, які включають роботи з будівництва, реконструкції або капітального ремонту об’єктів, авторам рекомендовано керуватись орієнтовними цінами на основні будівельні матеріали, вироби на конструкції, розміщеними на сайті Міністерства регіонального розвитку та будівництва України www.minregion.gov.ua («Головна > Напрямки діяльності > Будівництво та архітектура > Ціноутворення, експертиза та розвиток будівельної діяльності > Ціноутворення»).

4.5. Проектні пропозиції подаються щорічно в період з 1 травня по 30 червня року, що передує виконанню громадського бюджету м. Маріуполь.

4.6. Проекти можливо подати онлайн через е-сервіс «Громадський бюджет м. Маріуполя», посилання на який розміщено на офіційному веб-сайті Маріупольської міської ради або у паперовому вигляді через Центр надання адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг Маріупольської міської ради.

Унікальними ідентифікаторами користувачів системи є паспорт (серія і номер), а в разі використання Bank ID - ще й Індивідуальний Ідентифікаційний Номер (зашифрований).

Для подання проекту в електронному вигляді автор здійснює реєстрацію в електронній системі за допомогою авторизації через Bank-ID або використання електронного цифрового підпису та подає проект в особистому кабінеті.

Для подання проектів у паперовому вигляді автору необхідно:

1) завантажити та роздрукувати бланк-заяву в е-сервісі у розділі «Допомога» - «Бланки для завантаження» або отримати роздруковану бланк-заяву у  Центрі надання адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг Маріупольської міської ради (за формою згідно додатку 1 до цього Положення);

2) заповнити бланк-заяву, додати список мешканців міста, які підтримують реалізацію цього проекту згідно п.4.2 цього Положення, додати матеріали до проекту (у разі наявності);

3) звернутись з паспортом, додатковими документами, що підтверджують проживання у м. Маріуполь, та пакетом документів до Центру надання адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг Маріупольської міської ради для подання проекту.

Проекти, подані у паперовому вигляді, вносяться до електронної системи проектів оператором Центру надання адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг Маріупольської міської ради не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання. Оператор перевіряє вимогу до автору проекту згідно п.1.2-1.3. та завантажує до е-сервісу «Громадський бюджет м. Маріуполя» скан паспорту громадянина України та додаткові документи, що підтверджують проживання у м. Маріуполь.

4.7. Інформація по поданих проектах, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету м. Маріуполя (за винятком персональних даних авторів проекту), оприлюднюється на е-сервісі «Громадський бюджет м. Маріуполя».

4.8. Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

4.9. При виявленні двох і більше схожих проектів відповідний профільний виконавчий орган Маріупольської міської ради має право рекомендувати авторам їх об'єднати. Об'єднання проектів здійснюється шляхом створення нового проекту за взаємною згодою авторів.

У разі, якщо протягом 7 календарних днів з дня відправлення авторам проектів пропозицій про об'єднання проектів, автори проектів не дійдуть згоди і не опрацюють спільної позиції щодо проекту або знімуть одну з пропозицій, проекти розглядатимуться у своєму початковому варіанті.

4.10. Внесення змін щодо проекту можливе на етапі реалізації проекту, у разі виникнення технічних складнощів, які не були враховані на етапі проектування .

 

5. Порядок розгляду проектів.

5.1. Забезпечення організації попередньої перевірки проектів здійснює Департамент з питань економіки міської ради. Протягом 20 робочих днів з моменту надходження проекту модератор:

1) Перевіряє повноту заповнення усіх обов'язкових полів проекту за формою та у обсязі, що відповідають нормам цього Положення (у тому числі щодо відповідності кількості зібраних підписів); наявність документів щодо приналежності об’єктів до власності територіальної громади м. Маріуполь;

2) Перевіряє наявність ненормативної лексики, наклепів, образ, закликів до насильства, зміни конституційного ладу країни, повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини;

3) Перевіряє належність проектів до повноважень місцевої влади.

4) Визначає щодо кожного проекту відповідальний структурний підрозділ за галузевою ознакою та додає цю інформацію в електронну систему.

5)  Здійснює запити (у разі необхідності) щодо цільового призначення, приналежності до комунальної власності та землекористувача зазначеної земельної ділянки в проекті, іншої додаткової інформації до відповідних структурних підрозділів Маріупольської міської ради.

6) У разі, якщо проект заповнений з помилками, не відповідає вимогам згідно з цим Положенням або містить порушення, вказані у п. 5 цього Положення, модератор електронною поштою (та, у разі можливості, телефоном) повідомляє про це автора проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів з дня отримання інформації про доопрацювання проекту.

Автор проекту доопрацьовує проект та подає його повторно.

У разі відмови внести корективи або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації, проект відхиляється.

7) Департамент з питань економіки міської ради скеровує усі проекти до Експертної ради для встановлення висновку щодо передачі до структурного підрозділу Маріупольської міської ради або відхилення проекту (Додаток 2 Розділ І). Засідання Експертної ради відбувається не пізніше 7 робочих днів з часу скликання департаментом з питань економіки міської ради.

8) Протягом 2 робочих днів після засідання Експертної ради передає в електронному вигляді копії проектів з позитивним висновком до відповідного профільного виконавчого органу Маріупольської міської ради для проведення аналізу проекту на предмет можливості реалізації та правильності визначення його вартості.

5.2. Профільний виконавчий орган протягом протягом 22 робочих днів з дня отримання проекту здійснює його аналіз та готує свій висновок за формою згідно з додатком 2 (Розділ ІІ) цього Положення і передає його в департамент з питань економіки Маріупольської міської ради.

5.3. Департамент з питань економіки міської ради скеровує усі висновки по проектах до Експертної ради (засідання відбувається не пізніше 7 робочих днів з часу скликання департаментом з питань економіки міської ради) для встановлення висновку щодо передачі проекту на голосування. Усі заперечення автора проекту щодо результатів розгляду профільного виконавчого органу розглядаються протягом засідання Експертної ради.

На засідання Експертної ради запрошуються автори проектних пропозицій, представники профільного виконавчого органу Маріупольської міської ради.5.4. Будь-які втручання у проектні пропозиції, у тому числі зміни об’єкта чи об’єднання з іншими, можливі лише за згодою авторів.

5.5. Всі отримані проектні пропозиції з висновками профільних виконавчих органів та постійних комісій Маріупольської міської ради щодо можливості реалізації поданих проектів оприлюднюються модератором на сторінці е-сервісу «Громадський бюджет м. Маріуполя».

5.6. Проекти, допущені для участі у голосуванні, оприлюднюються з урахуванням поділу на великі та малі. Малі проекти додатково розподіляються за районним принципом.

5.7. Внесення змін у проект та кошторис після винесення проекту на голосування не допускається.

 

6. Голосування.

6.1. Голосування за проекти для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету                 м. Маріуполя здійснюється або через е-сервіс «Громадський бюджет м. Маріуполя», або у спеціальному бюлетені-бланку для голосування в паперовій версії.

Голосування за проекти через е-сервіс здійснюється після реєстрації в електронній системі за допомогою авторизації через Bank-ID або використання електронного цифрового підпису.

6.2. Паперовий варіант бланку для голосування можна отримати: роздрукувавши його із інтернет сторінки офіційного веб-сайту Маріупольської міської ради «Громадський бюджету м. Маріуполя» або у Центрах надання адміністративних послуг. Один бланк – на одну особу – один голос.

6.3. Голосування проводиться не раніше 7 календарних днів після оприлюднення допущених для участі у голосуванні проектів на е-сервісі «Громадський бюджет м. Маріуполя».

6.4. Голосування триває протягом 21 календарного дня з дня початку голосування, як правило з 01 по 21 жовтня року, який передує реалізації проектів.

6.5. Кожен член територіальної громади міста Маріуполя, який відповідає критеріям, описаним у підпунктах 1.2.-1.3. цього Положення, може віддати один голос за малий проект та один голос за великий проект у кожному році.

6.6. Обов’язковою умовою для голосування є ідентифікація особи щодо критеріїв, зазначених у підпунктах 1.2.-1.3. цього Положення.

6.7. Голосування та ідентифікація особи також може бути проведена у Центрі надання адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг Маріупольської міської ради за допомогою е-сервісу «Громадський бюджет м. Маріуполя» (для осіб, які зареєстровані у м. Маріуполі).

Щоб уникнути подвоєння голосів громадян, оператор вносить голоси, подані в друкованому вигляді, до електронної системи не пізніше наступного робочого дня для перевірки за паспортними даними.

6.8. Працівники Центру надання адміністративних послуг міста Маріуполя надають загальну інформацію щодо громадського бюджету м. Маріуполя та роз’яснюють порядок голосування за проекти. При цьому їм забороняється здійснювати агітацію та переконувати проголосувати за окремо взяті проекти.

6.9. Результати онлайн голосування відображаються на е-сервісі «Громадський бюджет м. Маріуполя» у режимі реального часу.

6.10. Випадки штучної накрутки голосів розглядаються в індивідуальному порядку.

6.11. Адміністрація Сайту залишає за собою право зупинити голосування за певний проект у разі, якщо виникла підозра в штучній накрутці голосів.

 

7. Встановлення результатів та визначення переможців.

7.1. Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість голосів. Кількість голосів за проекти, що перемогли в голосуванні, не може бути меншою за 50 голосів для малих проектів та 100 голосів для великих проектів. Проекти, що набрали менше потрібної кількості голосів, дискваліфікуються згідно рішення Експертної ради.

 За результатами підрахунку голосів на відкритому засіданні Експертної ради складається протокол, у якому зазначається кількість голосів відданих за кожну окрему проектну пропозицію та відповідальні за реалізацію структурні підрозділи Маріупольської міської ради. Засідання відбувається не пізніше 10 робочих днів з часу встановлення результатів онлайн голосування на е-сервісі «Громадський бюджет  м. Маріуполя».

7.2. Експертна рада на своєму засіданні відповідно до результатів голосування формує рейтинг проектів та рекомендує до включення їх до бюджету міста та Програми економічного і соціального розвитку з відповідним розподілом коштів між головними розпорядниками коштів згідно з напрямками проектів з урахуванням місця реалізації за кошти громадського бюджету м. Маріуполя.

7.3. . У разі, якщо проекти набирають однакову кількість голосів, то пріоритетними вважаються ті, які потребують менший обсяг фінансування.

Якщо в результаті голосування переможуть два або більше проектів, які суперечитимуть один одному, приймається той проект, який отримав більшу підтримку.

7.4. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проектні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів, до вичерпання обсягу коштів, виділених на реалізацію громадського бюджету м. Маріуполя на відповідний рік.

У разі, якщо після визначення переможців є залишок коштів, він може бути спрямований на реалізацію малих проектів, які отримали найбільшу кількість голосів (незалежно від районної приналежності), але не увійшли до рейтингу проектів переможців.

7.5. Рейтинг та перелік проектів оприлюднюються не пізніше 2 робочих днів від дня проведення підрахунку голосів.

7.6. За результатами підрахунку голосів Департамент з питань економіки міської ради на підставі протоколу засідання Експертної ради готує проект рішення з переліком проектів, які пропонуються до фінансування у рамках громадського бюджету м. Маріуполя на визначений рік до 20 листопада поточного року.

7.7. Пропозиції, які будуть затверджені рішенням Маріупольської міської ради, підлягають фінансуванню за рахунок коштів міського бюджету м. Маріуполь на наступний бюджетний рік.

7.8. Автор проекту має право здійснювати візуальний контроль за роботами з реалізації проекту. У разі відхилення від проекту він має право звернутися до відповідального структурного підрозділу, визначеного згідно п.7.2, з відповідною заявою, скаргою чи запитом. Відповідальний структурний підрозділ надає відповідь на згідно з чинним законодавством України.

7.9. Головні розпорядники коштів міського бюджету здійснюють контроль та несуть відповідальність за дотриманням бюджетного законодавства в частині цільового використання коштів, виділених на реалізацію проектів.

 

8. Порядок звітування за результатами реалізації проектів.

8.1. Протягом реалізації проектів, відібраних для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету м. Маріуполя, головні розпорядники бюджетних коштів, комунальні підприємства, установи та організації, які беруть участь у реалізації проектів, подають до Департаменту з питань економіки міської ради:

1) календарний план реалізації проектів до 10 січня року реалізації;

2) оперативний звіт 2 рази на місяць до 10 та до 25 числа місяця, наступного за поточним з оновленням статусу проектів та фактичного виконання календарного плану (опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність);

3) оперативний щомісячний фотозвіт звіт – до 10 числа місяця, наступного за поточним, з початку виконання робіт;

4) не пізніше 30 днів після їх реалізації звіт про виконані роботи. Звіт включає в себе:

загальний опис результатів проекту;

заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином;

опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність;

фактичний термін реалізації;

фактичний бюджет;

фотозвіт результату.

8.2. Департаменту з питань економіки реформ міської ради узагальнює подану інформацію та публікує на е-сервісі «Громадський бюджет м. Маріуполя».

8.3. На реалізованих у рамках громадського бюджету участі м. Маріуполі проектах встановлюється позначка з написом «Реалізовано за рахунок громадського бюджету                           м. Маріуполь».

 

9. Проведення освітньо - інформаційної кампанії.

9.1. У процесі впровадження громадського бюджету м. Маріуполя управлінням з питань преси та інформації проводиться освітньо-інформаційна кампанія, яку умовно можна поділити на такі етапи:

1) Ознайомлення маріупольців з основними положеннями та принципами громадського бюджету м. Маріуполя з врахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання проектів.

2) Представлення отриманих проектів та заохочування до участі у голосуванні.

3) Розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження громадського бюджету м. Маріуполя.

9.2. Освітньо-інформаційна кампанія повинна бути пов’язана з ідеєю громадського бюджету м. Маріуполя та робити акцент на можливості безпосереднього, відкритого та однакового впливу маріупольців на відбір проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету м. Маріуполя.

9.3. Подані проекти та проекти, які будуть фінансовані за кошти громадського бюджету м. Маріуполя, позначаються на інтерактивній мапі громадського бюджету м. Маріуполя.

9.4.  Автори проектів можуть самостійно, за власний рахунок, організовувати інформаційні заходи серед мешканців міста з роз’ясненням переваг власного проекту з метою отримання якомога більшої підтримки мешканців територіальної громади міста Маріуполь.

 

10. Загальні умови користування Сайтом

10.1. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

10.2. Ця Згода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, а також реєструючи власний проект, Користувач погоджується з цією Згодою і зобов’язується безумовно виконувати всі її положення.

10.3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Згоди. Такі зміни вважаються дійсними з моменту розміщення нової версії Згоди на Сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

10.4. Користувач погоджується не вчиняти дій, які можуть розглядатися як порушення чинного законодавства або норм міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

10.5. Користувачі зобов’язуються не створювати перешкод у роботі пунктів супроводу Бюджету участі.

10.6. Використання матеріалів Сайту допускається тільки при наявності посилання на джерело.

10.7. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове.

10.8. Жодні елементи або сервіси Сайту не можуть бути копійовані.

10.9. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

10.10. Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими витратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на Сайті, або отриманими на інших сайтах, ресурси, інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

10.11. З метою забезпечення високої якості сервісу на Сайті, Адміністрація залишає за собою право на обмеження дій Користувачів на Сайті.

10.12. Користувач зобов'язується пройти реєстрацію та надати свою згоду на обробку  персональних даних (у тому числі, але не обмежуючись) шляхом збирання, зберігання, використання і поширення (включаючи транскордонну передачу) та уточнення, а також на передачу цих даних до міської адміністрації.

10.13. Користувач підтверджує, що особисті дані, що зазначаються ​​у Бланку-заяві чи в будь-яких інших додаткових документах, достовірні та відповідають дійсності. У разі зміни таких даних, Користувач зобов'язується надати актуальну інформацію.

10.14. Зареєструвавшись на сайті, Користувач приймає та підтверджує свою проінформованість з приводу того, що будь-які контактні дані, зазначені ним під час реєстрації (персональні дані), можуть бути використані організаторами для цілей, пов’язаних з конкурсом, відповідно до законодавства України.

10.15. Адміністрація Сайту залишає за собою право перевіряти достовірність інформації та уточнювати дані під час реєстрації інформації та отримання додаткових даних у будь-який незаборонений законом спосіб.

10.16.  Адміністрація Сайту залишає за собою право відхилити заявку на подачу проекту у наступних випадках:

а) Даний документ належить не тій особі, яка зазначена в графі ПІБ при реєстрації.

б) Дата народження в документі і реєстраційній формі не збігаються.

в) Громадянство в документі і реєстраційній формі не збігаються.

г) Документ, що підтверджує особистість, прострочений / недійсний.

ґ) Прикріплений скан документа, що підтверджує особистість, з іншим номером або це - документ іншої особи.

д) Відсутній скан сторінки паспорта з реєстрацією місця проживання.

Адміністрація сайту зобов'язується повідомити Користувача у випадку подання ним невірних даних із можливістю їх подальшого корегування Користувачем. Наступні дії Користувач може виконувати тільки після повторної перевірки даних.

 10.17. Перед поданням проектів Автор зобов'язаний ознайомитися із правилами та алгоритмами подання проекту.

10.18. Автор проекту повинен надати детальний опис проекту та заповнити всі необхідні поля та прикріпити всі необхідні додатки.

10.19. Автор повинен зібрати підписи по великому проекту не менш ніж 50 осіб (крім Автора) та не менш ніж 25 осіб по малому проекту (крім Автора), що підтримують проект, і додати до проекту список підписів.

10.20. Автор підтверджує, що вся інформація, вказана ним в описі проекту, є достовірною.

10.21. Автор підтверджує, що інформація, надана у Бланку-заяві не порушує прав третіх осіб.

10.22. Тексти та інші матеріали Користувача, що публікуються ним на Сайті в рамках подання проекту, не повинні суперечити вимогам законодавства України, міжнародного права і загальноприйнятих норм суспільної моралі.

10.23. Автор дає згоду на всі рішення міської ради та її виконавчого комітету щодо методів, матеріалів та строків, що пов’язані з реалізацією його проекту.

10.24. У разі виникнення у Користувача претензій до інших Користувачів Сайту, Користувач зобов’язується вирішувати такі питання самостійно, не звертаючись до Адміністрації Сайту, і звільняє Адміністрацію Сайту від компенсації будь-яких витрат, пов’язаних з цими претензіями.

10.25. Організатори не приймають, не розглядають та за будь-яких обставин не зобов'язані розглядати скарги/апеляції з будь-яких питань, що стосуються реалізації проектів-переможців, обмеженої або унеможливленої обставинами, що не контролюються організаторами конкурсу (форс-мажор).

10.26.  До форс-мажорних відносяться наступні явища:

а) природні явища – це виняткові погодні умови та стихійні лиха (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту);

б) обставини соціального (публічного) характеру (страйк, локаут, дія суспільного ворогу, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, масові заворушення, громадська, демонстрація, протиправні дії третіх осіб тощо);

в) дії органів влади (заборони, квоти тощо).

 10.27. Факти існування та тривалості форс-мажору підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до законодавства України.

10.28. Користувач погоджується з використанням опису та ідеї проекту в інтересах Системи та/або виконавчого комітету міської ради  без виплати компенсації.

10.29. Підписуючи цю Згоду, Автор підтверджує згоду на передачу виключного права на інтелектуальну власність (ідею і опис проекту) Адміністрації Сайту.

10.30. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Згоди або пов'язані з нею, або що стосуються реалізації Бюджету участі, вирішуються у відповідності до чинного законодавства.

10.31. Ніщо в Згоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Згодою.

10.32. Визнання судом будь-якого положення Згоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не призводить до недійсності інших положень Згоди.

10.33. Адміністрація Сайту залишає за собою право блокувати, змінювати або видаляти повідомлення або матеріали з цього сайту, які, на думку організаторів, можуть бути образливими, оманливими, наклепницькими або непристойними; які порушують авторські права або права інтелектуальної власності осіб чи будь-яким чином суперечать законодавству України та цій Угоди.

10.34. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав, які охороняються відповідно до законодавства України.

 

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.

 


 

Додаток 1

до Положення

БЛАНК-ЗАЯВА ПРОЕКТУ

 


Дата надходження                                                   Номер проекту

(заповнюється уповноваженою особою, згідно з реєстром)

ПІБ та підпис особи що реєструє:    ___________________________________________

(заповнюється уповноваженою особою)

1. Назва проекту: (не більше 20 слів)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Короткий опис (повинен містити інформацію що потрібно зробити, які дії повинні бути прийняті, опис проблеми, мета завдання та яка очікується користь - не більше 50 слів).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.     Категорія проекту (вибрати тільки одну):

  безпека та громадський порядок

  дорожнє господарство

  вуличне освітлення

  охорона навколишнього середовища

  охорона здоров’я

  соціальний захист

  культура

  благоустрій міста

  спорт

  освіта

  туризм

  інше  

 

 

4. Місце реалізації завдання (район, адреса, назва установи/закладу, кадастровий номер земельної ділянки якщо відомо, т.п.):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Тип проекту:

  малий (20 000 - 200 000 грн.)

  великий (200 001 - 500 000 грн.)

 

 

 

 

6. Строк виконання проекту, місяців (від 1 до 12):

7. Перелік з підписами щонайменше 25 осіб (для малих проектів) або 50 осіб (для великих проектів), які підтримують цей проект (окрім його автору), наведений у додатку 1 до цього бланку-заяви (необхідно додати оригінал списку у паперовій формі).

8. Інша інформація, яка може бути надана у вигляді додатків до заяви:

  мапа із зазначеним місцем реалізації проекту

  фотографії

  документи

  інше

  результати вивчення цінових пропозиції

  додатки відсутні

9. Facebook-група проекту (у разі наявності): https://www.facebook.com/

10. Орієнтовний бюджет проекту (загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість складових за наявності):                                                       тис. грн.

 

Бюджет проекту

До бюджету проекту включаються всі види робіт, які необхідно здійснити для реалізації проекту (передпроектні дослідження, розробка проектно-кошторисної документації, виконання робіт, закупівля матеріалів, обладнання, технічний нагляд, авторський нагляд та інше)

п/п

Найменування товарів (робіт, послуг)

Кількість, од.

Ціна за одиницю, грн

Вартість, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

11. Автор проекту:

Прізвище  

Ім’я           

По батькові    

Електронна пошта